Menu
Webinar

Por-k-taal Prikkelen zintuigen voor optimaliseren hok­verrijking

In dit Por-k-taal zetten we de zintuigen en het leervermogen van varkens centraal, als bijdrage aan het optimaliseren van hokverrijking. Kennis en ervaringen vanuit wetenschap en praktijk worden hiertoe uitgewisseld in interactief programma.