Menu
Nieuws

Dijkgravers in beeld om graafschade in kades en oevers te verminderen

Inzicht in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers draagt bij aan het verminderen van dierenleed. Er hoeven minder dieren gedood te worden en beheersmaatregelen kunnen beter op het gedrag van dieren kunnen worden afgestemd.

false

(1)