Menu
Column

Animal cops

‘Animal Cop’ is nogal eens het antwoord als ik op de CAH Voorlichtingsdag bij onze stand van de opleiding Dier en Gezondheidszorg vraag wat de aspirant-studente later zou willen worden.