Column

Argusogen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Honden
Bekijk de bronnen
Een blik kan meer zeggen dan duizend woorden… Als je met iemand praat, kijk je die persoon aan. Verveelt die persoon je, dan gaat je blik ‘dwalen’.

Met een neutrale blik die wat vaag om een onbekende heen dwaalt, geef je aan dat je die persoon wel ziet maar verder niets met hem van plan bent. U weet wel, zo’n blik die je gebruikt in de tram of de bus… Een attente blik naar een ander trekt echter onmiddellijk diens aandacht. Niets is zo indringend als direct oogcontact. Alleen verliefde, bange of boze mensen kunnen elkaar recht in de ogen kijken. Direct, starend oogcontact is intimiderend en lokt gemakkelijk een agressieve reactie uit of juist een snel wegkijken ‘om maar niet gezien te worden’ en geen irritatie op te wekken. Ga maar na wat er met u gebeurt als u in een lift stapt waar al een aantal onbekenden in staat. U kijkt waarschijnlijk naar de grond, het plafond of de lichtknopjes. Zo hoort dat, dat is de ongeschreven regel. Kruist uw blik per ongeluk toch die van een ander, dan kijkt u beiden gauw weg. Blijft de ander naar u staren, dan leidt dat bij u op z’n minst tot een hoogst ongemakkelijk gevoel. Maar misschien roept het ook wel uw agressie op: ‘Zeg, heb ik wat van je aan?’

Dat is voor honden net zo. Waar honden naar kijken, heeft hun aandacht. Waar ze naar staren, wekt hun verontrusting. En als ze iemand of een andere hond fixeren, kan die ander maar beter zelf de blik af wenden om daarmee een confrontatie te voorkomen. Staart de ander echter terug, dan is de kans op een aanvaring behoorlijk groot. Het is belangrijk om die kleine signalen van uw hond op te vangen. Een strakke blik richting een fietser kan het begin zijn van het najagen van fietsers. Een korte starende blik naar een passerende hond kan het begin zijn van een vechtpartij. Met aandacht kijken naar de speelkameraadjes van uw kinderen, kan een signaal zijn dat uw hond die vriendjes veel liever ziet gaan dan komen. Als u die eerste signalen herkent, kunt u daar op inspelen door daar heel gericht op te trainen. Alleen dan voorkomt u dat er echt een gedragsprobleem ontstaat. Probleemgedrag ontstaat zelden zomaar, plotseling, vanuit het niets. Er waren vrijwel altijd signalen, er was haast altijd die eerste blik, alleen werd die niet gezien. Ook de blik van uw hond zegt meer dan duizend woorden. Zorg dat u die blik niet onopgemerkt voorbij laat gaan.

Deze column is geschreven voor het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) en het Dierenwelzijnsweb.

(Bron foto: Pixabay)