Column

Beter dierenbewustzijn begint bij kinderen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Gezelschapsdieren, huisdieren
Bekijk de bronnen
Elke zomer is het raak: op afgelegen plaatsen worden honden aan bomen gebonden en andere dieren losgelaten. Over schuttingen van asielen en kinderboerderijen worden cavia’s, hamsters, tamme ratten en andere kleine dieren gedumpt.

Wat zijn dit voor onmensen, om bij dierenwinkels dieren te kopen en ze vlak voor de vakanties weer op een afschuwelijke manier te dumpen? Behalve dat er veel mankeert aan de mentaliteit van mensen, blijkt er ook veel mis te zijn met de opvoeding.

Zoeken we naar de kern van de ellende komen we vooral terecht bij situaties waarin kinderen zeuren om een dier waarna al na korte tijd het enthousiasme is verdwenen om zelfs de hond nog uit te laten, of de cavia te voorzien van een ‘verse kooi’.

Van de oprichter van de Stichting Stem voor Dieren, Nancy de Heer is afgelopen week een opmerkelijk kinderboek verschenen: Valentijns vreselijke vakantie. Bij het boek dat zich richt op kinderen van 9 tot 11 jaar, horen een lesboek en een testboek, bedoeld voor onderwijzers. Met de lesmethode leren kinderen hoe zij met dieren kunnen omgaan en dat ook dieren gevoel en emoties kennen. Hoewel het een ‘echt kinderboek’ is, werkt de tekst ‘educatief’ door naar een beter bewustzijn rond aspecten die met dieren te maken hebben. Met het idee dat je een dier alleen aanschaft als je het wilt vertroetelen en wil verzorgen als het beestje straks oud en misschien wel ziek is. Als kinderen dieren echt begrijpen brengen zij later hun gevoel wel over op hun eigen kinderen zodat situaties als hiervoor geschetst nooit meer voorkomen.

Nog een opmerkelijk aspect wordt door auteur Nancy de Heer benadrukt: hoewel zij er niet voor pleit dat alle lezertjes nu vegetarisch worden, merkt zij terecht op dat vlees van dieren afkomstig is en dat dieren meestal niet prettig worden behandeld; vlees eten mág maar hoeft niet elke dag.

Al honderden jaren wordt er gesold met dieren, dieren worden als ‘dingen’ behandeld, als speelgoed, als afval of als ‘voedsel’. In dit boek, tezamen met de lesmethode wordt dierenwelzijn van ‘onderaf’ benaderd: aan kinderen wordt duidelijk gemaakt wat een dier nu werkelijk is: een levend wezen, met gevoel voor pijn, enthousiasme, verdriet, blijheid en vele andere stemmingen. Net als kinderen die zelf ondergaan. Laten we ervan uitgaan dat dit een uitstekende bijdrage betekent op de weg naar een beter bewustzijn op de vele gebieden van dierenwelzijn.

(Bron foto: Pixabay)