Column

De afweging van belangen van mens en dier

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierethiek
Bekijk de bronnen
In het actualiteiten programma van Pauw en Witteman vertelde de kunstenares Tinkerbell dat zij onlangs haar eigen kat heeft gedood (de nek gebroken) en gevild om er een tasje van te maken.

Het tasje is bedoeld als kunstwerk en inmiddels als zodanig verkocht. Van het villen en het verwerken van de kat werd een filmpje vertoond. De achterliggende gedachte van de kunstenares bij dit gruwelijke schouwspel was, dat zij wilde benadrukken dat dieren als dingen gebruikt worden.

De aanwezigen bij het programma hoorden en zagen de gehele performance met afgrijzen aan. Op de vraag of Tinkerbell niet bang was om door justitie vervolgd te worden, antwoordde de kunstenares dat zij niets te vrezen had, omdat het volgens de wet niet verboden is om je eigen dier te doden. Tinkerbell heeft het bij het juiste eind: volgens de wet mag iedereen in zijn achtertuin zijn kip nekken zonder dat er een haan naar kraait.

De Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren heeft er onlangs bij de minister van Landbouw op aangedrongen een verbod op het doden van dieren in de wet op te nemen. Echter de minister heeft laten weten dat een ieder die zichzelf voldoende kennis en vaardigheden toedicht om een dier te doden, daartoe ook het recht heeft. Zij zag geen aanleiding om maatregelen te nemen. Deze uitspraak staat haaks op haar recente voorstel om een algemene zorgplicht voor dieren (voor een ieder) op te nemen in de nieuwe Wet Dieren. Hoe kan de minister verwachten dat een ieder goed voor zijn dieren zorgt, terwijl zij tegelijkertijd toestaat dat een ieder, om wat voor reden dan ook, zijn huisdier afmaakt.

De regelgeving en het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren wordt gekenmerkt door tegenstrijdigheden. Waar het om gaat is dat de minister na een zorgvuldige afweging van belangen van mens en dier, nu eindelijk eens vaststelt wat de aanvaarbare grens is van het lijden dat dieren wordt aangedaan ten behoeve van belangen van mensen. Een kat omleggen voor een tasje zal de aanvaardbare grens dan niet halen.

(Bron foto: Pixabay)