Column

Dierenleed?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierethiek
Bekijk de bronnen
Merkwaardig bericht deze week in de kranten: een kunstenares werd vrijgesproken van vermeende mishandeling van hamsters.

Volgens het Openbaar Ministerie had Tinkebell de hamsters gedurende vier uur in plastic hamsterballen laten lopen, terwijl dit maximaal dertig minuten is toegestaan. Vervolgens werden de dieren in twee kleine kooien geplaatst die door urine en uitwerpselen ernstig vervuild waren. De kooien stonden op de tocht en waren niet voorzien van voldoende water en voedsel. De rechter was echter een andere mening toegedaan; er kon niet worden vastgesteld of de gezondheid van de hamsters door het project werd geschaad. Volgens de rechtbank stond weliswaar op de gebruiksaanwijzing van de hamsterballen het advies de dieren er maximaal een half uur in te laten rennen, maar is het geen strafbaar feit wanneer de beestjes er langer in verblijven. Ook stelde de rechter dat er geen bewijs was van gestreste en uitgeputte knaagdieren.

Het merkwaardige' van dit vonnis zit ‘m er in dat met alle kennis zoals die de afgelopen jaren hebben opgedaan over de uitgangspunten van dierenwelzijn, incl. het dier vrijwaren van discomfort en stress en het dier de mogelijkheid geven soorteigen gedrag te vertonen, de rechter dit eenvoudig naast zich neer kan leggen. Natuurlijk, de rechter toetst op strafbare feiten en het niet houden aan de gebruiksaanwijzing van de ballen is als zodanig kennelijk geen strafbaar feit. Maar met vrijspraak en dus geen boete, wordt toch het signaal afgegeven dat hier niets aan de hand is. Immers, de rechter is OOK van mening dat hier geen sprake was van stress. Zonder hier specifiek (fysiologische) metingen naar te verrichten, is dit feitelijk ook niet vast te stellen. Toch doet de rechter dit wel en trekt wel een conclusie. Daarmee suggereert de rechter dat eerder genoemde uitgangspunten van welzijn van dieren niet van toepassing zijn, terwijl deze juist met decennialang stress- en welzijnsonderzoek wetenschappelijk zijn gevalideerd. Wat is de volgende stap ? Een hele dag honderd honden in kleine kooien als kunstwerk op de dam in Amsterdam ? Misschien moeten we dat gewoon eens proberen….

(Bron foto: Pixabay)