Menu
Column

Een Goddelijk offer...?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierethiek
Bekijk de bronnen
‘Bismillah, Allahoe Akbar’. Deze woorden moet elke slachter uitspreken voordat hij het leven van een dier mag beëindigen. Vertaald: ‘in naam van God, God is de grootste’. Deze column gaat over de ‘Dhabiha’; de wijze waarop dieren voor menselijke consumptie moeten worden gedood binnen de islam.

false