Column

Goed nieuws voor de tijger?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Tijgers
Bekijk de bronnen
Afgelopen eeuw daalde het aantal tijgers van circa 100.000 exemplaren tot minder dan 3000 in het wild. De tijger is vooral in trek vanwege zijn vacht, een statussymbool voor nieuwe rijken in China en India en om te verwerken in traditionele medicijnen. Ondanks eerdere maatregelen gaat stroperij keihard door.

Nu hebben wereldleiders op de Tijgertop in Rusland hun handtekening gezet onder een historisch akkoord om de nog in het wild levende tijgers beter te beschermen. De 13 Aziatische landen waar nog tijgers leven hebben samen met vertegenwoordigers uit het Westen afspraken gemaakt om het aantal wilde tijgers in 2022 te verdubbelen. De komende 12 jaar zal er bijna 350 miljoen dollar nodig zijn om het aantal tijgers te vermeerderen tot 7000 dieren voor de uitvoering van het actieplan - het Global Tiger Recovery Programme - om 1 diersoort, de tijger, en zijn leefgebied beter te beschermen.

Het zou een keerpunt moeten zijn in de strijd tegen het uitsterven van één van 's werelds populairste dieren. Helaas vooral ook geliefd bij de stropers en de nog steeds levende handel in deze dieren, die tussen de 2.500 en 25.000 dollar opbrengen op de zwarte markt, vooral in China en Nepal. Dat het nu een cruciaal moment is om nog te proberen deze superkat in het wild te redden, mag duidelijk zijn. Alleen zet ondergetekende vraagtekens bij het slagen van een dergelijke actie. Niets mis met het iniatief en de inzet, maar om een gezonde populatie tijgers in het wild te laten leven zoals dit vroeger het geval was, is van veel meer factoren afhankelijk. Je kunt het leefgebied vanaf nu beter beschermen, maar de natuur die al verloren is gegaan krijg je hiermee niet terug. Tijgers hebben ruimte nodig en de mogelijkheid grote afstanden af te leggen op zoek naar een eigen territorium, een partner en prooidieren.

De Nationale tijgerreservaten zijn al te klein gebleken voor een grote populatie tijgers, dus dit wordt er niet beter op als de aantallen verdubbelen en de tijgers niet weg kunnen. Geen nieuwe partners, geen verse genen, dus geen gezonde tijgerpopulatie. Daarbij groeit de bevolking hard door en confrontaties tussen mens en tijger lopen altijd slecht af voor de tijger. Met het aanpakken van alleen de stroperij kan je de tijger niet redden en is er een nog gezondere populatie in gevangenschap dan in het wild.

(Bron foto: Pixabay)