Column

Het gaat mij niet om de illegaliteit

Samenvatting
  • Onderwerp
    Varkenshouderij, dierenwelzijn
Bekijk de bronnen
Als illegale actie nodig is om schrijnende misstanden aan het licht te brengen – dan mag dat van mij, persoonlijk. Ik zal mijn (bescheiden) verleden in het actiewezen niet verloochenen!

Als illegale filmopnames van varkensstallen laten zien dat welzijn daar ver te zoeken is en die informatie is werkelijk niet op andere manieren te verkrijgen – dan moet iemand ze maken.  Maar dat is nou net het punt. De aktiegroep ‘Ongehoord’ heeft filmopnames op het internet gezet van varkenshouderijen, met daarbij als suggestie dat dit informatie betreft die angstvallig geheim wordt gehouden. Maar dat klopt dus niet. Het is voor in ieder geval één van de bedrijven waar opnames zijn gemaakt manifest onjuist.  Dit bedrijf doet mee aan de ‘masterclass varkenshouderij’ van het project  ‘Ondernemen met dierenwelzijn’ dat wordt uitgevoerd door de ZLTO, het hoger agrarisch onderwijs en Livestock Research. Onderdeel van deze masterclass is dat er een welzijnsopname bij de deelnemers wordt uitgevoerd. In deze welzijnsopnames – de beste die bij mijn weten momenteel voor varkens beschikbaar is - wordt, onder meer, expliciet gevraagd naar sterfte, ziekte en verwondingen. Ook wordt expliciet ingegaan op het gedrag van de dieren – nieuwsgierig, ondernemend of apathisch, dat soort dingen. Deze opname is een veel, veel zorgvuldigere en bredere inventarisatie van varkenswelzijn dan wat haastig gemaakte filmopnames.

Het is niet zo dat de resultaten direct aan de grote klok gehangen worden. Maar ze worden wel uitgebreid besproken in de masterclass, met andere ondernemers en specialisten van de ZLTO en Livestock Research en in het bijzijn van studenten van het Hoger Agrarisch Onderwijs. De ondernemers zijn zeer open! En er is op zich geen enkele reden waarom deskundigen van de Dierenbescherming of het lectoraat dierenwelzijn er niet bij hadden kunnen zijn. Overigens is de discussie daarbij tweerichtingsverkeer: niet alleen wordt het welzijn gemeten maar ook wordt de praktische toepassing van de ‘Welfare Quality’ meetlat die gebruikt is bediscussieerd.

Om een lang verhaal kort te maken: de suggestie dat varkenshouders informatie over de praktijken in de varkenshouderij geheim houden geldt zeker niet voor alle varkenshouders, en al helemaal niet voor alle varkenshouders waar opnames zijn gemaakt. Er was hier geen enkel argument voor illegaliteit, de kick van de actie heeft het hier gewonnen van de zorgvuldige bestudering van de zaak. Overigens is een van de door mij gewenste verbeteringen van de welzijnsmeetlat dat er een goede handleiding komt, met daarbij wellicht ook filmmateriaal. Misschien dat de filmpjes van ‘Ongehoord’ daar nog van pas bij kunnen komen…

(Bron foto: Pixabay)