Menu
Column

Het gaat mij niet om de illegaliteit

Als illegale actie nodig is om schrijnende misstanden aan het licht te brengen – dan mag dat van mij, persoonlijk. Ik zal mijn (bescheiden) verleden in het actiewezen niet verloochenen!

false