Column

Het gedonder met vuurwerk begint weer

Samenvatting
  • Onderwerp
    Vuurwerk
Bekijk de bronnen
Onlangs startte de Dierenbescherming een actie om aandacht te vragen voor dierenleed als gevolg van vuurwerk.

Die hond heeft een punt. Honden, maar ook katten, hebben een zeer gevoelig gehoor. En dat wordt danig op de proef gesteld met die rotjes, vuurpijlen en andere explosieven die wij zo nodig moeten afsteken. Bleef het nog maar beperkt tot Oud en Nieuw, maar helaas begint het gedonder al aan het begin van de maand. Die arme huisdieren van ons maken ieder jaar weer miserabele weken door, culminerend in Oudejaarsavond. Dan breekt helemaal de hel los. Grote paniek onder de dieren, waarvan een onbekend aantal de benen neemt en vaak niet meer terugkeert.

De actie van de Dierenbescherming is goed, maar die zou toch niet nodig moeten zijn? Nederland is één van de weinige landen ter wereld waar vuurwerk door Jan en Alleman mag worden afgestoken. Met als gevolg het genoemde dierenwelzijnsprobleem, maar ook heel veel aanverwante problemen: lucht- en milieuvervuiling, brandwonden, verminkingen, doofheid, vernielingen en ga zo maar door. En dan heb ik het nog niet eens over al het geld dat het kost. En dat in een land waar we voor elk mogelijk risico de meest ingewikkelde en vergaande wetgeving maken om de burger te beschermen. Zoals de verplichte brommerhelm, gordels vast in de auto en 30 kilometer in de bebouwde kom. Dat we maar volharden in deze 'vrijheid van explosiviteit' is dan wel een beetje raar. 

Deze zomer bleek uit onderzoek van het ministerie van I&M dat er 'binnen de samenleving onvoldoende draagvlak is voor een vuurwerkverbod’. Hetzelfde onderzoek liet echter ook zien dat 60 procent van de bevolking positief staat tegenover het centraal afsteken van vuurwerk in plaats van het zelf afsteken ervan. Een grootse gemeentelijke vuurwerkshow heeft dan de voorkeur.  Zie daar de oplossing: het is mooi en indrukwekkend, en iedereen komt op één plek samen. Dan kan meteen de Grote Verbroedering plaatsvinden, en we zijn af van dat milieu- en dieronvriendelijke gepruts dat we nu ieder jaar weer laten zien.

Wie het met me eens is, tekent de (jaarlijkse) petitie die pleit voor een centrale vuurwerkshow. Net zoals dat in de rest van de wereld gebeurt.

(Bron foto: Pixabay)