Column

Het toezicht op ons voedsel faalt

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dier&Recht, dierenwelzijn, NVWA
Bekijk de bronnen
Sinds Dier&Recht en Varkens in Nood in 2007 een intern rapport van de VWA, de Voedsel en Waren Autoriteit, te pakken kreeg en via de media naar buiten bracht, is het niet meer rustig gebleven.

De VWA controleert niet alleen ons voedsel maar ook het dierenwelzijn. De naam is ondertussen veranderd in NVWA maar het saneren en privatiseren van de dienst ging gewoon verder, evenals de voortdurend opduikende misstanden. In 2006 bracht Dier&Recht beelden naar buiten van de veemarkt in Leeuwarden. Op de beelden was te zien hoe er gesleept werd met koeien die niet meer konden lopen en hoe magere koeien met overvolle uiers werden opgejaagd en geslagen. De beelden zorgde voor veel ophef, er werden Kamervragen gesteld en een aantal medewerkers werden veroordeeld voor mishandeling.

Recent bezocht Eyes on Animals deze veemarkt opnieuw. Op de veemarkt was volop stro en water aanwezig voor de koeien, een heel verschil met 9 jaar geleden. Maar nog steeds werd er gehandeld in zieke en kreupele koeien, onder toeziend oog van de NVWA. Daarmee wekt de NVWA de indruk niet goed toe te zien op het welzijn van de dieren. Reden voor organisaties als Dier&Recht en Varkens in Nood om de trom te roeren. Een belangrijke oorzaak voor de mijns inziens slappe controles lijkt mij het gebrek aan motivatie en kennis bij veel NVWA inspecteurs en de tegenwerking die ik binnen de organisatie vermoed van inspecteurs die (veel) overtredingen aanbrengen. In een gesprek met hooggeplaatste ambtenaren stelde ik dat 25% van de inspecteurs gemotiveerd is, 25% eventueel te motiveren valt en 50% niet te motiveren is. Tot mijn verbazing antwoordden ze: “dat valt ons nog alles mee”.

Mijn conclusie is dat de controle op het welzijn van 500 miljoen dieren in Nederland in handen is van een organisatie waarvan het aantal gemotiveerde inspecteurs op één hand te tellen is, van een organisatie die volgens mij al lange tijd de kluts kwijt is en van een organisatie die onder het ministerie van Economische Zaken valt waar financiële belangen voortdurend moeten wedijveren met dierenwelzijn. Honderden miljoenen dieren, in de stallen, op veetransporten en op vee- en verzamelmarkten dwingen we daarmee tot het doen van concessies inzake dierenwelzijn.

Zie ook een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Dit is het eerste artikel voor DWW van Hans Baaij. Hij heeft in 1997 samen met de schrijver J.J. Voskuil Stichting Varkens in Nood opgericht en samen met Noor Evertsen in 2006 Stichting Dier&Recht. Hans heeft een groot aantal opiniestukken geschreven o.a. samen met Jan Terlouw en de rechtsfilosoof Paul Cliteur. Sinds begin dit jaar publiceert hij stukken in Follow the Money, een digitaal platform voor onderzoeksjournalistiek.

(Bron foto: Pixabay)