Column

Houd je snavel!

Samenvatting
  • Onderwerp
    Pluimvee, diergezondheid, dierethiek
Bekijk de bronnen
Binnenkort neemt staatssecretaris Dijksma een besluit over de motie van de Tweede Kamer over het vervroegen van het verbod op snavelbehandelen bij legkippen van 2021 naar 2015.

Recent hebben we kunnen lezen dat ze 2015 te vroeg vindt en 2021 te laat, dus een beetje rekenaar voorspelt nu al dat ze op 2018 uit zal komen. Volgens mij moet 2018 ook mogelijk zijn, zolang het verbod maar op een verstandige wijze wordt doorgevoerd: pluimveehouders moeten in alle schakels van de productieketen kunnen leren van elkaar.

Op dit moment worden er al meerdere onbehandelde koppels legkippen gehouden op gangbare bedrijven door een groep voorlopers. Deze pluimveehouders doen er alles aan om met behulp van goed management de ontwikkeling van verenpikken in grote koppels gangbare leghennen tegen te gaan. Op een themamiddag over dit onderwerp begin april op de Venco Campus in Eersel hebben we ook van meerdere pluimveehouders gehoord dat ze hierin succesvol zijn. Op deze themamiddag hebben we ook oplossingsrichtingen vanuit het NWO onderzoeksproject ‘Voorkomen van verenpikken bij legkippen’ gepresenteerd. Deze oplossingsrichtingen zijn vervolgens verder besproken met mensen uit de pluimveesector en zijn ook gepresenteerd in de Pluimveehouderij van 10 mei 2013, in een nummer dat helemaal gericht was op het Ingrepenverbod.

Op de themamiddag werd duidelijk dat de leghennensector zich in wil zetten om te komen tot een leghennenketen zonder snavelbehandelen, zeker ook gezien de verwachting dat de supermarkten hierom gaan vragen. Ook werd duidelijk dat de verschillende schakels in de keten elkaar hard nodig zullen hebben om het probleem de baas te kunnen: starten met de juiste genetische basis, een goed ouderdierenkoppel dat gedragsmatig tegen een stootje kan, een robuust opfokkuiken in een goede omgeving (en zonder strooiselonderbreking) en ten slotte een legkip in een stimulerende omgeving, die het risico op verenpikken minimaliseert.

Het zou fantastisch zijn als de verschillende schakels in de keten elkaar ook inderdaad vast weten te houden om gezamenlijk te komen tot een goede strategie om gezamenlijk verenpikken te voorkomen. Vanuit het onderzoek dragen wij daaraan graag ons steentje bij. Idealiter verspreiden de positieve eerste ervaringen van de voorlopers die al gestopt zijn met snavelbehandelen zich geleidelijk door de hele pluimveesector, en krijgen pluimveehouders in alle schakels van de productieketen de kans om van elkaar te leren hoe zij hun management het beste kunnen inrichten. Zodat we straks tegen de kippen kunnen zeggen: "Houd je snavel!”

(Bron foto: Pixabay)