Column

Is deze liefde nog verantwoord?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Huisdieren
Bekijk de bronnen
Huisdieren brengen zoveel goeds, veel mensen kunnen niet leven zonder hun huisdier.. Maar brengt deze liefde alleen rozengeur en maneschijn?

Afgelopen weekend was het heerlijk weer! Dus hup, lekker naar buiten met de kids, aan de wandel in het park voor onze deur. Helaas heeft onze gemeente geen verplichting om hondenpoep op te ruimen en vinden de (meeste) hondeneigenaren dat ook niet noodzakelijk. Het is dus vaak raak: poep aan schoenen of aan de wielen van de kinderwagen en eenmaal thuis gekomen even schoonmaken voor we weer naar binnen gaan.

Blijkbaar is poep niet de grootste vorm waarmee huisdieren hun stempel op onze aarde drukken. Afgelopen week verscheen er een rapport van Wageningen Universiteit waarin beschreven is wat de ecologische footprint is van honden, katten en paarden. Het is een eerste verkenning, maar er komen al verrassende zaken naar voren. Wereldwijd zijn er gemiddeld ca. 30 katten, 30 honden en bijna 9 paarden per 1000 inwoners. In Nederland hebben we gezamenlijk ongeveer 3,2 miljoen katten, 1,8 miljoen honden en 400.000  paarden. Nederland heeft dus relatief gezien veel dierlijke inwoners. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat in rijke landen het aantal honden en katten zo hoog is, dat de hoeveelheid slachtafval, die per inwoner vrij komt, onvoldoende is om de honden en katten te voeden. Dit ondanks de hoge humane consumptie van vlees. Daarmee concurreren honden en katten met mensen om dierlijke producten. Om voor al die dieren voer te produceren (plantaardig en dierlijk) is 820.000 ha landbouwgrond nodig. Nederland heeft ca. 2 miljoen ha. Gezelschapsdieren en paarden concurreren dus met mensen om voedsel en ruimte en die concurrentie neemt toe met de te verwachten toename van het aantal van dit type dieren, vooral in ontwikkelende landen…

Dat zet mij wel aan het denken… Huisdieren hebben veel invloed op het leven van mensen. Positieve effecten op volksgezondheid en werkgelegenheid, maar ook negatieve: overlast, concurrentie, verspreiding van zoönosen. Een kritische noot over het in bezit hebben van (meerdere) huisdieren hoor je niet vaak... Terwijl landbouwhuisdierhouders (boeren) wel vaak onder vuur liggen vanwege de effecten die hun kostwinning veroorzaakt. Een limiet van maximaal één huisdier per gezin zal veel weerstand op roepen en sommige dieren gedijen ook beter wanneer ze met tweeën zijn. Vanuit de Partij voor de Dieren wordt gepromoot om minder vlees te eten: beter voor het milieu en beter voor het welzijn van onze landbouwhuisdieren. Misschien moeten alle baasjes dan maar vegetarisch worden?

(Bron foto: Pixabay)