Column

Koecomfort

Samenvatting
  • Onderwerp
    Melkveehouderij
Bekijk de bronnen
Hoe staat het met uw koecomfort? Voor mensen in de melkveehouderij is dit geen vreemd gespreksonderwerp, maar voor mensen buiten de sector is deze term waarschijnlijk nieuw.

Het idee achter koecomfort is dat koeien die zich comfortabel voelen meer melk produceren, gezonder zijn en langer leven. Goed voor de koe en dus ook goed voor de boer. Eigenlijk is koecomfort een specifieke invulling van dierenwelzijn. Het denken over koecomfort toont aan dat het verbeteren van dierenwelzijn goed kan samengaan met het verbeteren van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven.

Aan koecomfort kan op verschillende manieren invulling worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan zijwandventilatie, een goede ligplaats, voldoende kopruimte en borstels. Dit leidt tot meer melk, minder kosten voor de dierenarts en minder werk voor de boer. Een echte win- winsituatie met vaak relatief kleine investeringen. Het lijkt zo eenvoudig, maar toch hebben niet alle koeien in Nederland een comfortabel leven. De markt werkt hier niet optimaal. Kennis over koecomfort is nog niet goed verspreid onder melkveehouders en daarnaast wordt er soms meer gekeken naar de kosten dan naar de opbrengsten. De koeien en de melkveehouders kunnen hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

De overheid kan bijdragen door minimumnormen te verhogen. Melkveehouders worden dan verplicht te werken aan meer koecomfort, wat uiteindelijk ook gunstig is voor hun eigen portemonnee. Daarnaast zou de beroepsgroep zelf meer kennis kunnen verspreiden over koecomfort. Het denken over koecomfort past goed binnen duurzaam ondernemen. Iets is trouwens pas echt duurzaam als het ook rendabel is. Koecomfort is op zichzelf al een rendabele investering en wordt nog lucratiever als de consument kiest voor de juiste producten. Om dat te bereiken moet op alle producten in de supermarkt een label voor dierenwelzijn komen. Op deze manier kunnen overheid, melkveehouders en consumenten samen werken aan koecomfort.

(Bron foto: Pixabay)