Column

Kuiken bij de kip

Samenvatting
  • Onderwerp
    Broedmachine, kuikens, pluimvee
Bekijk de bronnen
Mijn broedmachine ligt weer vol. Zorgvuldig gespaarde eieren heb ik één voor één op het rekje gelegd en vervolgens dit rekje in het oventje geschoven.

Temperatuur gecontroleerd, luchtvochtigheid gecheckt, opening van het ventilatierooster nagezien, kortom mijn surrogaat broedse hen is er klaar voor. Nog 20 nachtjes slapen en de eerste kuikens worden geboren in hun vierkante houten nepmoeder met glazen deurtje. Eenmaal uit het ei, even opdrogen en dan naar de kuikenkunstmoeder. De naam zegt het al, ook nu weer een fake moeder die voor ze gaat zorgen. Nou ja zorgen, ze houdt de boel warm. Ik, surrogaat papa, zal voor voer en drinken zorgen en een schone omgeving.

Voor mij een hele “natuurlijke” manier van kippenfokken. Voor hoe lang nog? Wordt het na kalf bij de koe, tijd voor kuiken bij de kip? Vinden we dat kuikens recht hebben op een echte kip als moeder tijdens de broedperiode? Op een zorgzame hen tijdens eerste weken van hun leven? Zo ja, dat zou pas een impact hebben op de commerciële pluimveesector. Er is daar geen kip meer die weet wat broeds zijn is. Worden mijn kippen opeens weer super interessant met hun, door mij verfoeide, aanleg voor broedsheid. Nee, even serieus. Ik red mij wel met mijn paar kippen, maar de commerciële kippensector is één klap verdwenen. Als we het “recht op” even loslaten en de welzijnsimplicaties van kunstmatig uitbroeden en opfokken van pluimvee onderzoeken, wat levert ons dat op? In het rapport “Scheiden van dieren” uit 2011 lees ik als conclusie t.a.v. het kunstmatig uitbroeden en opfokken: “evenmin is het mogelijk op grond van huidige kennis het uitbroeden door een kloek op alle aspecten van gezondheid en welzijn door de kuikens te vergelijken met uitbroeden door een machine”.

Oké, niet op alle aspecten, maar er zijn echter wel verschillen gevonden tussen kuikens die met of zonder moeder opgroeien. Verschillen in foerageergedrag en emotionele en sociale reactiviteit bijvoorbeeld. Kuikens met een moeder laten meer foerageergedrag zien en tonen minder angst bij de introductie van een nieuw voorwerp dan moederloos opgegroeide kuikens. Ook het voorkomen van verenpikgedrag blijkt baat te hebben bij opgroeien onder meer natuurlijke omstandigheden en in aanwezigheid van een hen. Verder blijkt de aanwezigheid van de hen de activiteit van de kuikens te verhogen. Niet zo verrassend als je bedenkt dat een lamp of warmteplaat weinig initiatief onderneemt tot bewegen.

Nou, het zal dus wel loslopen met kuiken bij de kip.

Hoewel, dat dachten die melkveehouders vast ook!

(Bron foto: Pixabay)