Column

Meer melk, meer koeien, meer stallen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Melkveehouderij, weidegang, huisvesting
Bekijk de bronnen
Trots staan de ondertekenaars van het Convenant Weidegang geposeerd voor een groepsfoto tijdens een bijeenkomst van de partners van het Convenant Weidegang vorige maand.

Ten opzichte van 2015 zijn er meer melkveebedrijven die weidegang toepassen, en er zijn negen nieuwe handtekeningen onder het convenant gezet. Reden voor optimisme zou je zeggen.

Het convenant stelt als doel om ‘koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau (2012) van melkveebedrijven met weidegang te behouden.’ Uit de recent gepubliceerde voortgangsrapportage van het convenant blijkt dat er meer melkveebedrijven weidegang toepassen, maar het percentage koeien dat ook daadwerkelijk in de wei staat daalt al jaren. Afgelopen jaar heeft de zuivelsector zelfs een dieptepunt bereikt, in 2001 kwam nog 90 procent van de koeien in de wei, in 2012 was dat percentage afgenomen tot 70 procent, en inmiddels is dit nog verder gedaald naar 65 procent.

Met keurmerken, subsidies en andere incentives worden melkveehouders gestimuleerd om koeien meer weidegang te bieden. Voormalig staatssecretaris Dijksma heeft in 2015 nog geopperd dat de doelstelling in het convenant omhoog moet, met 80 procent van de koeien in de wei in 2020. Als norm voor weidegang geldt de minimale grens van 120 dagen per jaar, zes uur per dag grazen.

Na de aankondiging dat het melkquotum niet verder verlengd zou worden, heeft er een enorme schaalvergroting plaatsgevonden in de zuivelsector. Bedrijven zijn massaal gegroeid, terwijl de trend nu juist is: hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de kans op weidegang. Bijna 90 procent van de bedrijven die 60 melkkoeien of minder hebben, biedt de dieren weidegang. Bij bedrijven die 160 koeien of meer hebben is dit al gedaald naar 39 procent.

De toekomst voor de Nederlandse melkkoeien ziet er op dit moment allesbehalve rooskleurig uit. Het doel van Dijksma is in ieder geval verder weg dan ooit. Daarnaast doemt het volgende probleem zich al op, namelijk dat het fosfaatplafond vorig jaar is overschreden met maar liefst 8 miljoen kilo mest. Wellicht dat de sector beide onderwerpen kan opnemen op het lijstje goede voornemens voor 2017.

(Bron foto: Pixabay)