Column

Mensenleed

De nieuwsberichten op het Dierenwelzijnsweb gaan eigenlijk altijd over dierenwelzijn. Dat zal de lezer, gezien de naam van de website, niet erg verbazen.

We proberen altijd wel het nieuws van alle kanten te belichten en bronnen toe te voegen die het de lezer mogelijk maken een eigen oordeel te vormen. Toch zou onze thematische benadering kunnen bijdragen aan het uit het oog verliezen van andere aspecten van problematiek met betrekking tot het houden van dieren.

Het zojuist uitgekomen boek ‘De impact van Q-koorts’ van Tijs Kierkels belicht deze andere aspecten. De Q-koorts, een door bacteriën veroorzaakte ziekte, blijkt vrij gemakkelijk van dier op mens te worden overgedragen. In Nederland vormde een deel van de geitenstapel  een haard van besmettingen. Dit leidde vanaf 2007 tot een toename van de ziekte onder mensen, uiteindelijk resulterend in tot nu toe 25 sterfgevallen en duizenden zieken. Herstel van de ziekte blijkt een langdurig proces en veel mensen lijden nu nog steeds onder de gevolgen. Om de verspreiding van de ziekte te voorkomen werd eind 2009 begonnen met grootschalige ruimingen van drachtige geiten, vooral op melkgeitenhouderijen. Dierziekten en de maatregelen om verspreiding van voor mens en/of dier besmettelijke ziekten te voorkomen hebben uiteraard ook veel invloed op dierenwelzijn maar Tijs Kierkels laat zien, door de menselijke verhalen te laten vertellen, dat er nog veel meer is.

In het boek komen Q-koorts patiënten aan het woord die vele jaren na de besmetting nog steeds niet in staat zijn normaal te functioneren, maar ook geitenhouders die bijna of helemaal financieel kopje onder gingen na de ruiming. Het beschrijft de ervaringen van degenen die het ruimen moesten aankondigen of uitvoeren maar ook de emoties van de geitenhouders, hun gezinnen en hun omgeving  bij en na de ruiming. Er wordt aandacht besteed aan de teleurstelling van de Q-koorts patiënt die zo graag een blijk van medeleven wil van de geitenhouder in zijn omgeving, maar ook aan de geitenhouder die de verwijten van mensen uit zijn buurt wel kent maar er niet mee overweg kan omdat het hem ook maar overkomen is. Daar tussendoor verhalen over besluiteloosheid van de overheid en ook tegenstellingen tussen verschillende overheidsinstanties. En natuurlijk beschrijvingen van gemaakte fouten zoals mogelijk onterechte ruimingen en hun gevolgen. We vergeten wel eens de mensen achter en om de houderijen en sectoren. Het boek van Kierkels vestigt juist de aandacht op dit aspect.

Het Dierenwelzijnsweb gaat door op de ingeslagen weg maar zal, waar nodig, ook de aandacht vestigen op de mensen achter de gebeurtenissen.

"De impact van Q-koorts, Het menselijke verhaal" heeft een formaat van 21 x 21 cm en bevat 120 pagina’s. ISBN 978-90-8740-134-4, winkelprijs: € 19,95. Te bestellen via Roodbont Uitgeverij in Zutphen.

(Bron foto: Pixabay)