Column

Minima en dierenwelzijn

Samenvatting
  • Onderwerp
    Gezelschapsdieren, honden, katten
Bekijk de bronnen
Gemiddeld 24 procent van de honden- en katteneigenaren in Nederland beschouwt hun hond of kat als volwaardig lid van de familie. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat meer dan 200.000 huisdieren in Nederland niet of te laat medische zorg krijgen die ze nodig hebben omdat de eigenaar onvoldoende financiële middelen heeft.

Geschat wordt dat er meer dan 500.000 huishoudens in Nederland onder de armoedegrens leven en hier zijn ook huisdieren. Deze zijn vooral voor minima belangrijk omdat ze o.a. eenzaamheid helpen voorkomen en met een hond vaker contact wordt gelegd met andere mensen. De dieren kunnen echter ook ziek worden en er kan veel leed voor mens en dier ontstaan als men er niet voor kan zorgen. Helemaal onverteerbaar wordt het als een dier omwille van geldtekort geëuthanaseerd moet worden of naar een asiel moet.

Meestal zorgt een dierenarts, meestal onbetaald, voor zo’n dier in nood. Dierenartsen maken vaker dan 20 keer per jaar mee dat eigenaren onvoorziene medische kosten niet kunnen betalen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat we dergelijke problemen op de dierenarts afwentelen? Er kan vreemd genoeg geen beroep worden gedaan op de samenleving. Die staat wel klaar wanneer in gezinnen met weinig geld de TV of wasmachine kapot gaat, maar heeft nauwelijks oog voor het leed van deze dieren.

Er zijn inmiddels wel enkele klinieken voor huisdieren van minima, maar het bezoeken van zo’n kliniek is stigmatiserend en men moet er vaak een behoorlijke reis voor maken. De eigen dierenarts heeft vaak een jarenlange band met de baas en zijn huisdier en kan heel goed inschatten of er problemen zijn of ineens afwijkend betalingsgedrag. In Tilburg signaleert dierenarts Mariette Laugeman al vele jaren dit probleem en heeft daarom de Stichting Mens Dier Nood opgericht om onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning te geven. Uitgangspunt daarbij is wel de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar voor de dieren. Daarbij wordt samengewerkt met de gemeente, bedrijven, maatschappelijke en particuliere organisaties en dierenartsen. Inmiddels verstrekt de gemeente Tilburg bijzondere bijstand voor dit soort gevallen. Dit resultaat kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten, evenals de werkwijze van de stichting.

(Bron foto: Pixabay)