Column

Nertsenhouderij verbieden?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Nertsenhouderij
Bekijk de bronnen
Vragen over het welzijn van dieren komen bij ons thuis vaak aan de orde tijdens het eten.

Zodra het vlees op het bord ligt, wordt er door (vooral) mijn dochter nogal eens gevraagd naar de herkomst van dat stukje vlees. Vorige week bleek dat dit een kennelijk veel breder verschijnsel is; tijdens een diner met collega’s van een onderwijsprogramma, rezen er vragen over het welzijn van varkens en het welzijn van nertsen. Mij werd – als de in hun ogen deskundige op het gebied van het welzijn van dieren – de vraag gesteld of ik niet ook vond dat het houden van nertsen moest worden verboden.

De vraag was nogal suggestief gesteld en ik probeerde mijn disgenoten uit te dagen aan te geven waarom zij deze mening waren toegedaan. Hierbij bleken vooral 2 argumenten de doorslag te geven. Ten eerste het feit dat de nerts een in de vrije natuur solitair levend dier is met een groot leefgebied; het welzijn van het dier in een dergelijk klein kooitje kon derhalve nooit goed zijn. Het tweede argument betrof de reden van de houderij van nertsen; het produceren van bont voor de mens. Ik repliceerde met de opmerking dat een volwassen beer (mannelijk varken) eveneens een solitair levend dier is met een groot leefgebied. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat een varken ondanks de domesticatie zich in de vrije natuur op een volstrekt dezelfde wijze gedraagt als een wild zwijn.

Aanvullend gaf ik aan dat ik het als ‘’welzijnsdeskundige’’ nog best lastig zou vinden aan te tonen dat het welzijn van een nerts in de nertsenhouderij slechter is dan een vleesvarken van 90 kilo op 0.8 m2. ‘Maar fokken voor bont, dat zou toch verboden moeten worden ?!’’, zo was het andere argument aan tafel. Ik gaf aan weinig verschil te zien in het doden voor vlees en het doden voor de huid en kon mijn collega’s aan tafel ook geen doorslaggevende argumenten ontlokken waarom daar dan wel een verschil in zat.

Uit het feit dat het gesprek al snel over ging op een ander onderwerp leidde ik af dat het eenvoudig (en prima is) iets te vinden van de nertsenhouderij, maar het nog niet zo eenvoudig is dat goed te onderbouwen. Een goed onderbouwde afweging van o.a. welzijns- en (dier)ethische argumenten ten aanzien van de nertsenhouderij, ik heb ze in al die artikelen die verschenen zijn in de dagbladen de afgelopen weken niet gezien. Helaas.

(Bron foto: Pixabay)