Column

Ook dieren brengen emoties over

Samenvatting
  • Onderwerp
    Varkens, emoties, dierethiek
Bekijk de bronnen
Dat mensen elkaar op emotioneel gebied onderling kunnen ‘aansteken’ is welbekend bij eenieder. Als iemand erg verdrietig is dan kan dat overslaan op de ander, en we weten allemaal dat de lach van iemand anders erg aanstekelijk kan werken. Horen, zien en ruiken via onze zintuigen spelen een belangrijk rol in het verkrijgen van deze indrukken. Bij dieren werkt dat ook zo, neem als voorbeeld het varken.

Varkens hebben goed ontwikkelde zintuigen, welke zij onder andere gebruiken om met elkaar te communiceren. En net als bij mensen, hebben zintuigelijke prikkels zowel een positieve als negatieve uitwerking. Zo zijn er positieve effecten van een synthetische geur van een moeder big op jonge biggen. Jonge biggen vertonen bij het ruiken van deze geur namelijk meer exploratiegedrag, ze vechten minder vaak en ze eten meer. En jonge biggen hebben de neiging te stoppen met drinken als ze de geur van de moeder niet meer kunnen ruiken.

Geluiden spelen ook een belangrijke rol; varkens communiceren via geluiden en voor verschillende gemoedstoestanden maken zij een ander geluid. Een van die geluiden is de ‘alarm-bark’, welke ze laten horen als er gevaar dreigt. Zo zijn ‘alarm-barks’ van volwassen varkens een sein voor jonge biggen om te vluchten of te ‘bevriezen’. En biggen kunnen ook aan de hand van geluiden onderscheid maken tussen bekende en onbekende varkens.

Zicht is minder goed ontwikkeld bij varkens, maar gedrag van andere varkens is in die mate zichtbaar dat het een reactie kan oproepen. Zo laten onderzoeksbevindingen zien dat varkens alerter worden en gestrest raken, bij het zien van een ander varken dat opgesloten en gestrest is.

Dat dieren elkaar dus emotioneel kunnen beïnvloeden is een interessant gegeven. Als met deze kennis zorgvuldig wordt omgegaan dan kunnen wij dit inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan dierenwelzijnsstandaarden, richtlijnen voor het houden van dieren, en protocollen voor welzijnsevaluaties.

(Bron foto: Pixabay)

Meer informatie

(1)