Column

Politie is er óók voor dieren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenbescherming
Bekijk de bronnen
Je kon er op wachten, na de val van het kabinet-Rutte. En het gebeurde ook, nu de donkere schaduw van het gedoogakkoord was verdwenen: het doek voor de Dierenpolitie is gevallen.

In het alom geprezen Lenteakkoord, het pakket aan maatregelen waarmee D66, VVD, CDA, ChristenUnie en GroenLinks 12 miljard willen bezuinigen, is ook de opheffing van de Dierenpolitie voorzien. Deze special force was één van de kroonjuwelen van de PVV, die vond dat er 500 dierenpolitieagenten moesten komen. Die mening werd echter nauwelijks door de coalitiepartners gedeeld. Het moest, vanwege de kabinetsformatie, maar het ging niet van harte. Velen deden lacherig over de Dierenpolitie, die de bijnaam Caviapolitie kreeg. De politie zelf was ook niet enthousiast, die had andere prioriteiten.

De dierenpolitie kwam echter niet uit de lucht vallen, de PVV wist wat ze deed. In kringen van 'Henk & Ingrid' leeft immers het welzijn van (huis)dieren meer dan waar ook. Henk & Ingrid kunnen zich vaak bozer maken over dierenleed dan over mensenleed. Zij vinden dan ook dat er veel meer aan dierenwelzijn gedaan moet worden. De Dierenpolitie past precies in het straatje van de verongelijkte burger die vindt dat er maar met dieren kan worden gesold, zonder dat de politie ingrijpt. Dat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de dierenpolitie van de Dierenbescherming, al decennia lang dierenbeulen aanpakt, leek men te vergeten. Jammer, want voor zover ik weet, doet de LID zijn werk prima. Voor de veertien beroepsinspecteurs van de LID is Nederland echter wel erg groot. Het zou al helpen als de politie wat beter naar dieren zou omkijken. Maar nee, die heeft dierenwelzijn al lang geleden uit het pakket geschrapt. En daar wringt in feite de schoen. Er is niet zozeer een aparte dierenpolitie nodig, maar een politie die dierenwelzijn weer serieus neemt en niet wegkijkt als het over dieren gaat.

De speciale opleiding voor de dierenpolitie, lees ik in het voorjaarsnummer van het magazine Dier van de Dierenbescherming, neemt slechts 14 dagdelen in beslag. Zeven dagen dus, die ervoor moeten zorgen dat deze mensen weten waar het bij dierenwelzijn over gaat. Wat is het probleem om die schamele zeven dagen te integreren in de standaardopleiding tot agent, zodat iedere diender (totaal meer dan 60.000!) weet hoe een koe een haas vangt? Want in die zin hebben Henk & Ingrid gelijk: dieren hebben recht op bescherming van de politie. Dus wanneer de politie niet wegkijkt bij dierenleed, maar met kennis van zaken aanpakt – zo nodig bijgestaan door de LID – dan is iedereen blij: de belastingbetaler die geen extra dierenpolitie hoeft te bekostigen, de politie die waardering van Henk, Ingrid en vele anderen oogst, de Dierenbescherming die soepeler samenwerkt met de politie, en natuurlijk de dieren: die hebben ineens meer dan 60.000 veldwachters om hen te beschermen.

(Bron foto: Pixabay)