Column

Schaalvergroting en dierenwelzijn

Samenvatting
  • Onderwerp
    Schaalvergroting, dierenwelzijn
Bekijk de bronnen
Schaalvergroting in de landbouw en dierenwelzijn, dat had de gemeenteraad van Niedorp (NH) onlangs aan de orde op een informatieve avond.

Op het programma stond een overzicht over de structuur van de agrarische sector in de gemeente en de te verwachten ontwikkelingen, een bijdrage over de landschappelijke inpassing van grotere bedrijven en een bijdrage over schaalgrootte en dierenwelzijn.

Vaak wordt bij schaalgrootte en dierenwelzijn in algemene termen gepraat. Voor een goede discussie is het echter belangrijk dat mensen hun uitgangspunten duidelijk maken en over specifieke eisen en wensen praten. Dus niet:’bij grote bedrijven kan de individuele zorg voor dieren nooit goed zijn’ en ‘bij grote bedrijven komen de dieren nooit buiten’, maar ‘ik wil graag koeien in de wei zien, hoe ga je dat realiseren?’ Of ‘hoe zorg je dat er minder mastitis en kreupelheid op jouw bedrijf is? Hoe heb je de zorg voor de dieren geregeld?’ Het is nog de vraag of weidegang, als de stal goed ontworpen en gebouwd is, noodzakelijk is voor het welzijn van de dieren. Op grote bedrijven zijn er vaak meer mogelijkheden met technologie de zorg juist op het individuele dier af te stemmen. Denk daarbij aan robots en sensoren. Grote bedrijven kunnen ook meer gespecialiseerde arbeid inzetten dan kleine bedrijven.

Wat betreft individuele zorg en bedrijfsgrootte kennen we al veel variatie. Een klein pluimveebedrijf heeft toch duizenden dieren, een gezinsmelkgeitenbedrijf heeft zo’n 700 dieren, voor een melkkoeienbedrijf vinden we dat ‘megagroot’. Het lijkt dus niet zinvol om los van specifieke voorbeelden over welzijn en schaalgrootte te praten. Als het gaat om het welzijn van dieren, zal dat ook zo veel mogelijk vanuit het perspectief van het dier moeten worden benoemd en moet de discussie er over gaan, hoe dat op het bedrijf gerealiseerd gaat worden.

Daarnaast mogen mensen natuurlijk best meningen hebben over hoe zij vinden dat een veebedrijf er uit moet zien of hoe het ingericht moet zijn. Dan moet dat met de argumentatie expliciet gemaakt worden. Als eisen en wensen en hun ‘bron’ specifiek zijn, kan veel beter aan geaccepteerde oplossingen gewerkt worden, dan wanneer de discussie op abstracte en niet gespecificeerde argumenten gevoerd wordt.

(Bron foto: Pixabay)