Column

Showpret

Samenvatting
  • Onderwerp
    Welfare Quality, sierkippenfokkerij, pluimvee
Bekijk de bronnen
Om het welzijn van dieren te beoordelen worden protocollen gebruikt.

In het Welfare Quality® project hebben wetenschappers uit diverse landen gezamenlijk protocollen voor o.a. melkkoeien, varkens en pluimvee ontwikkeld. Dierenwelzijn definiëren zij aan de hand van 4 principes: goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid en normaal gedrag. Simpel gezegd: “Hetgeen je je dier toewenst.” Als sierkippenfokker, en dat ben ik, zoals u inmiddels wellicht weet, wens je dit je dier natuurlijk ook toe.

Voor zover ik weet is er (nog) geen protocol voor sierkippen ontwikkeld. Uiteraard is er wel één voor vleeskuikens en één voor leghennen. Dus heb ik het protocol voor de leghennen, daar lijken ze dan toch nog het meest op, er maar eens bij gepakt om het welzijn van mijn dieren te kunnen beoordelen.

Dat het protocol niet voor de hobby sierkippenfokker is ontwikkeld valt al direct af te leiden uit het feit dat men spreekt van een steekproef ter grootte van 100 kippen voor bepaalde observaties. Nu dreigt mijn hobby misschien uit de hand te lopen, maar mijn totale populatie bestaat nog niet eens uit 100 kippen, laat staan dus een mogelijke steekproef. Verder wordt er in het leghennenprotocol niet gerept over deelname aan pluimveetentoonstellingen. Nou zal daar niemand, die bruine leghennen eens van dichtbij heeft gezien, van opkijken.

Voor een sierkip is deelname aan dit soort tentoonstellingen echter core business en beslist niet vrij van stressmomenten. Denk maar eens aan het verplichte (voet)bad dat de sierkip allereerst moet ondergaan, gevolgd door de eenzame reis in een kist zonder eten en drinken, al hobbelend achterin een busje, om tenslotte in een grote hal met een ander lichtregime dan je gewend bent, naast een onbekende vreemde vogel in een klein kooitje mooi te moeten gaan zitten wezen. Ik pleit daarom voor een extra 5e principe in een eventueel welzijnsprotocol voor sierkippen: prettige shows.

Nu nog even “prettige shows” definiëren in meetbare criteria en klaar is kees.

Gelukkig heb ik nog even voor het nieuwe showseizoen begint. Eerst weer een nieuw broedseizoen. Ik kan er dus nog even op broeden. Broedt u mee voor showpret voor fokker én kip?

(Bron foto: Pixabay)