Column

Triple K: Koeien, kennis en kunde!

Samenvatting
  • Onderwerp
    Huisvesting, melkvee, productiedieren
Bekijk de bronnen
Hoe zorgen we er voor dat onze Nederlandse bedrijfsopvolgers en adviseurs daadwerkelijk inzicht krijgen in wat dierenwelzijn betekent en hoe je dit praktisch toe kunt passen op een melkveebedrijf?

“Ach.. dat is makkelijk, de leraar vertelt, de gastdocent predikt en we plannen een excursie naar een bedrijf die het goed doet”. En beste mensen, zo hebben we al jaren binnen ons onderwijs er voor gezorgd dat onze studenten wel kennis tot zich konden nemen, maar geen inzicht verworven.

Ik neem je mee naar Aeres Praktijkcentrum Dronten (APD), een half jaar geleden. De nieuwe stallen zijn gebouwd. APD heeft er voor gekozen om 3 verschillende staltypen te kiezen, anders qua inrichting, melksysteem, voeding en nog veel meer! Stallen waarvan je de dierprestaties onderzoekskundig eigenlijk niet mag vergelijken. Onderwijskundig mag je ze juist wel vergelijken! Ik sprak één van de studenten die verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de ene stal (ligboxen), maar nu in de opstart meehelpt met de andere stal (vrijloopstal). Kort en krachtig legde hij uit dat de koeien het in de vrijloopstal veel mooier en beter hadden dan in de ligboxenstal. De keuze, geen boxen, natuurlijke ondergrond. Kennelijk voor een gewone boerenjongen makkelijk te zien. En dat is wellicht ook hoe makkelijk je inzicht kunt krijgen in meerdere duurzaamheidsvraagstukken, ze in de praktijk naast elkaar zien (zonder reistijd!). Het leuke is dat dan namelijk het leren begint! Leerlingen en studenten beginnen vragen te stellen over de verschillen, willen meer ins en outs van de verschillende bedrijfsvoeringen weten. Dat is ook de belangrijkste stap van het onderwijs, nieuwsgierig maken. Hiermee komt het “bewust onbekwaam” vanzelf.

Echter de positie van het Groen onderwijs staat ter discussie, mogelijk van EZ naar OCW. Praktijkleergelden zijn afgeschaft en vele MBO’s en HBO’s gaan fors bezuinigen op praktijklessen. Dit wordt meestal op 2 manieren gedaan; (1) minder praktijklessen in het onderwijs en (2) bij een representatief bedrijf in de regio praktijklessen uitvoeren. Juist voor belangrijke duurzaamheidsopgaven is het van belang dat zo’n bedrijf meer dan ruim voldoende diversiteit in de verschillende vraagstukken heeft. Als voorbeeld: we nemen het Beter Leven Keurmerk (BLK): hoeveel bedrijven bieden een BLK 1 ster, 2 ster en 3 sterren concept? Dat alles op één bedrijf. Die onderwijskundige behoefte en noodzaak zie ik ingevuld worden op dit melkveebedrijf in Dronten. Dat is pas leerzaam voor het onderwijs! Net zoals je op een website als Dierenwelzijnsweb veel kunt leren van de diversiteit! Kortom: dierenwelzijn op één bedrijf, leve de diversiteit!