Column

Uitruilen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Politiek
Bekijk de bronnen
Het regeerakkoord is gepresenteerd, de nieuwe regering is beëdigd, de bordesscène is geweest, het nieuwe kabinet kan beginnen.

Op verschillende dossiers heeft een uitruil plaats gevonden. De start was meer een ‘valse’ start, met alom commotie over de zorgpremie en de middeninkomens. Maar hoe zijn de dieren er vanaf gekomen? In het regeerakkoord staan slechts een paar opmerkingen, die kort samengevat op het volgende neerkomen: dierenwelzijn verder verankeren in de intensieve veehouderij, nadruk op samenwerking in de keten, toetsen planologische regels megastallen en regels voor gebruik antibiotica op volksgezondheidsaspecten, verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aanpakken en een verbod op circusdieren.

Hier lijkt ook voor een deel over en weer uitgeruild te zijn. ‘Verankeren van dierenwelzijn’ is duidelijk door de PvdA binnengehaald, maar de nadruk op samenwerking in de keten staat er ook in! In het verleden bleek dit herhaaldelijk een contradictio in terminis, ben benieuwd hoe dit uitpakt en welke wetgeving er dan komt. Over aanpakken verwaarlozing en mishandeling waren ze het vermoedelijk snel eens, dat stond in beide verkiezingsprogramma’s.

En dan de verrassingen: de volksgezondheidstoets en het verbod op circusdieren zijn er kennelijk door de PvdA in de onderhandelingen 'in gefietst'. Knap gedaan, stond niets over in het programma, maar past in de lijn van de afgelopen jaren. VVD even niet opgelet? Denk het niet, want plezierjacht wordt niet verboden (wens PvdA), net als de onderkenning van het belang van soorteigen gedrag. Mijn interpretatie: VVD trekt aan het langste eind, formuleringen zijn afgezien van de circusdieren weinig concreet.

Mijn conclusie overigens: over onderwerp dierenwelzijn ruil je niet uit! In een land als Nederland gaan we meer dan fatsoenlijk met dieren om, dat had wat mij betreft goed en zo concreet mogelijk in het regeerakkoord moeten staan. Een gemiste kans.

(Bron foto: Pixabay)