Column

Van paasei tot kievitsei

Samenvatting
  • Onderwerp
    Pluimvee, eieren, kievitsei
Bekijk de bronnen
Pasen viel dit jaar op 31 maart en 1 april. Hoewel de lente al is begonnen, was het dit jaar wel een hele koude Pasen. Maar de kou weerhield vele gezinnen er niet van om vol enthousiasme op zoek te gaan naar paaseieren.

Een aantal weken eerder werd er al gespeurd naar een ander eitje. Een eitje van gemiddeld 4.5 cm lang en lastiger te vinden dan het gemiddelde, in de achtertuin verstopte, paasei. Het bekende kievitsei. Het rapen van kievitseieren is wettelijk verboden, maar van 1 maart tot 1 april wordt er voor de provincie Friesland een uitzondering gemaakt. Wel is er een limiet gesteld aan het aantal te rapen eieren. In 2013 mochten Friese Vogelwachten maximaal 6307 eitjes rapen. Het eerste kievitsei is echter gevonden op 21 maart in Ede, Gelderland. De vinder mag dit ei dus niet meenemen. Het eerste kievitsei staat symbool voor het begin van het voorjaar. De kievit hield zich daar dit jaar goed aan, want het begin van het voorjaar viel op 20 maart.

Elk jaar is er veel te doen om het rapen van de kievitseieren. Het aantal kieviten neemt sterk af in Europa en 2012 was zelfs een erg slecht jaar. Vogelbescherming Nederland riep daarom de Friese Vogelwachten op om geen gebruik te maken van de vergunning en de eieren te laten liggen. Door de intensivering van de agrarische weidelanden wordt het voor de kievit steeds moeilijker om zich succesvol voort te planten. Ook blijkt uit onderzoek dat de eitjes die vroeg gelegd worden juist zwaarder zijn en deze zwaardere kuikens een grotere overlevingskans hebben dan kuikens uit latere legsels. Helaas worden deze vroege legsels door het rapen verstoord.

Zelf heb ik de lol van het zoeken naar en vooral het rapen van kievitseieren nooit echt begrepen. Het schijnt een delicatesse te zijn, sommige liefhebbers slurpen ze zelfs rauw naar binnen. Niets voor mij. Geef mij maar een chocolade paasei!

(Bron foto: Pixabay)