Column

Verbeteren dierenwelzijn begint bij kinderen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, educatie
Bekijk de bronnen
Ikzelf, en ik denk met mij vele anderen, vind dierenwelzijn erg belangrijk. En waar kun je nou beter beginnen met het bijbrengen van dierenwelzijn dan bij kinderen?

Nog altijd worden productiedieren opgesloten in kleine, donkere stallen, waar ze nauwelijks de mogelijkheid hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Dit moet stoppen, maar nog altijd zijn mensen zich niet of nauwelijks bewust van dit dierenleed. Of zij nemen de moeite niet om hier wat aan te doen, door bijvoorbeeld vlees te kopen dat afkomstig is van dieren met een beter leven. Kinderen zijn de toekomst van de maatschappij. Daarom vormen zij een heel goed begin voor het verbeteren van dierenwelzijn. Basisscholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces van kinderen.

Door mij en een aantal medestudenten is op drie basisscholen onderzoek gedaan naar dierenwelzijnslessen. De leerlingen leerden onder andere welk vlees afkomstig is van dieren met een beter leven en in welke leefomgeving een dier zich het meest gelukkig voelt. Het doel was ondermeer om de leerlingen bewust te maken van hoe het welzijn van productiedieren het beste gewaarborgd kan worden. Een mooi resultaat is dat de leerlingen uit de midden- en bovenbouw zich meer bewust geworden van de leefomgeving van de dieren. Na de lessen zijn de meeste leerlingen van mening dat dieren het liefst buiten leven; de koe in de wei maar ook de kip en het varken in de wei of in de modder. Een erg mooi resultaat dus!

Daarom ben ik van mening dat dierenwelzijn standaard moeten worden opgenomen in de lessen op de basisschool, zodat leerlingen zich bewust worden van hoe het welzijn van productiedieren gewaarborgd moet worden. Alle basisscholen in Nederland zouden de dierenwelzijnslessen in het lespakket op moeten nemen. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk zal leiden tot een beter welzijn van productiedieren.

(Bron foto: Pixabay)