Column

Welzijn in de pelsdierenhouderij

Samenvatting
  • Onderwerp
    Pelsdierhouderij, dierethiek
Bekijk de bronnen
Over ongebruikte, verdraaide of verdwenen wetenschappelijke conclusies. Iedereen weet dat als je een nerts houdt voor de vacht, dat je dat dier (alleen al uit eigen belang) op de meest welzijnsvriendelijk manier zult verzorgen. Toch speelt al jaren de discussie over het welzijn van dit landbouwhuisdier.

Professor P.R. Wiepkema (emeritus hoogleraar dierethologie aan de LU Wageningen) werd in 1994 door iedereen geaccepteerd als autoriteit op het terrein van dierenwelzijn. Tenminste…. totdat hij zijn rapport “Advies omtrent het houden van nertsen” uitbracht. Zijn boodschap beviel de 'dierenbeschermers' niet en daarom werd de boodschapper aangevallen. Een beproefde tactiek om wetenschappelijke publicaties onderuit te halen. In juni 1999 concludeerde landbouwminister Apotheker dat de nertsenhouders middels het Plan van Aanpak op de goede weg waren en hij kon instemmen met de doelen die de NFE zichzelf verder nog stelde. Desondanks legde de nieuwe D66 landbouwminister Brinkhorst datzelfde jaar nog de conclusies van deze positieve wetenschappelijke evaluatie volledig naast zich neer waarna de discussie in de Tweede Kamer van voren af aan begon! Prof. dr. Berry Spruijt (gedragsonderzoeker Universiteit Diergeneeskunde Utrecht) constateerde in een rapportage in januari 2001 dat nertsen qua dierenwelzijn zelfs beter scoorden dan varkens of kippen!

Later in dat jaar verscheen het rapport 'The welfare of animals kept for fur production' van de hand van de Europese wetenschappelijke dierenwelzijncommissie. Tot grote verbazing van de werkgroep bleek dat in het definitieve rapport zeer cruciale punten volledig afweken (in negatieve zin) van hun bevindingen. Middels een officiële brief aan het comité lieten deze erkende ervaren wetenschappers weten zwaar teleurgesteld en verbijsterd te zijn. Zij verzetten zich tegen de definitieve versie, trokken zich terug uit de werkgroep en distantieerden zich van het onderzoek. Desondanks gebruikte de Animal Sciences Group van Wageningen UR in oktober 2007 dit Europese rapport  als basis voor haar rapport 'Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden'. Het onderdeel ‘nertsenhouderij’ is in hun rapport alleen al hierom zeer onzorgvuldig. De nertsenhouderij wordt echter nog regelmatig volledig onterecht met dit rapport geconfronteerd.

Ondanks selectief winkelen door tegenstanders en verdraaien van wetenschappelijk onderzoek over dierenwelzijn, heeft de pelsdierenhouderij de discussie over dierenwelzijn gewonnen. Het beste bewijs daarvoor is het wetsvoorstel met betrekking tot een verbod op de pelsdierenhouderij. Omdat dit niet op basis van dierenwelzijn kon gebeuren werd ethiek erbij gesleept. Na de ethologen zijn nu de ethici aan de beurt! De voortekenen zijn niet positief: naar het Rathenau Instituut werd nl. in het verleden ook niet geluisterd toen zij een verbod op de pelsdierenhouderij op basis van ethiek bestempelden tot ‘willekeur’!

(Bron foto: Pixabay)