Column

Zijn de shetlanders van Bleker blij met hun baas?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, wetgeving
Bekijk de bronnen
Als docent aan de HAS Den Bosch verzorg ik onderwijs op het gebied van welzijn en wetgeving en welzijn en beleid. De discussie rondom de nieuwe nota dierenwelzijn en gezondheid van staatssecretaris Henk Bleker volg ik dan ook met meer dan persoonlijke interesse.

Op internet kom ik talloze bewoordingen tegen over deze nieuwe nota: doel en daadkracht ontbreken, de nota is visieloos en vol met open deuren en de Partij voor de Dieren komt met een eigen dierenwelzijnsnota: een lijst van 20 actiepunten die het dierenwelzijn wel zouden verbeteren.  De Dierenbescherming zegt onder andere dat 'Bleker de verantwoordelijkheid bij bedrijven en consumenten neerlegt, terwijl hij zelf niks wil doen aan het verbeteren van de situatie voor dieren'.

Organisaties in de sector, zoals LTO Nederland, geven aan dat ze de nota zien als erkenning voor de aandacht die de sector heeft voor het welzijn en de gezondheid van de veestapel. Een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. In de nota wordt gesproken over een aanscherping van controle op het naleven van de huidige wettelijke eisen. Extra welzijnsmaatregelen moeten een initiatief van de sector zijn. LTO geeft aan dat sector dit graag wil oppakken, onder andere met het inzetten van een internationale standaard voor dierenwelzijn, Welfare Quality.

Wie heeft er nu gelijk of wat is de waarheid? En wat geef je studenten hierover mee? Binnen de meeste sectoren worden goede initiatieven opgestart, al dan niet in samenwerking met welzijnsorganisaties (Rondeel eieren, Beter Leven keurmerk). Maar soms mag de overheid best wel wat strakker de touwtjes in handen nemen. Neem het voorbeeld van de paardenhouderij; al vanaf 2007 is de sector gevraagd om met een plan te komen om het welzijn van paarden in Nederland te verbeteren. Nu, vijf jaar later, na veel discussie, een campagne van de dierenbescherming, besprekingen in de tweede kamer e.d., ligt er Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. In hoeverre hier meetbare verbeteringen voor het welzijn van paarden uit voortkomen is niet duidelijk, net zo min duidelijk is wat de consequenties zijn wanneer paardenhouders zich niet aan de leidraad houden.

De paardenhouderij is een sector die nauwelijks welzijnswetgeving kent. Waarom zou Bleker hier geen slag willen maken? Zouden zijn shetlanders blij zijn als ze wisten van de plannen van hun baas?

(Bron foto: Pixabay)