Dossier

Welzijn nertsen

Sinds het einde van 2020 zijn er geen nertsenfokkerijen meer in Nederland. Doordat er veel corona-uitbraken waren bij nertsen op nertsenfokkerijen is besloten dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de pelsdierhouderij. Eerder telde Nederland 140 fokkerijen. Het aantal nertsen in Nederland (moederdieren) was gestegen van ongeveer 700.000 in 2006 naar bijna 900.000 dieren in 2009.

Begin hier

Inhoudsopgave

Inleiding

Vroeg en abrupt spenen

Beperkt foerageergedrag

Prikkelarme omgeving

Groepshuisvesting

Uitval pups

Voerbeperking

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Welzijn nertsen? Laat een reactie achter of neem contact op.