Nieuws

Aan de slag met dierenwelzijn op de basisschool

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Basisscholen, Lesmateriaal
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Nog sterker dan bij volwassenen hebben dieren voor kinderen een heel bijzondere betekenis. Onderwijs is een goed middel om de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en hun kennis van biologie te stimuleren. Onderwijs kan ze bovendien voorbereiden op de lastige vragen rond dierenwelzijn waarmee ze steeds vaker geconfronteerd zullen worden.

Er zijn diverse lesprogramma's en voorlichtingsactiviteiten rondom dierenwelzijn ontwikkeld voor basisscholen, o.a. door en in het netwerk van het Dierenwelzijnsweb.

De Dierenbescherming brengt deze week als nieuw initiatief een speciale Donald Duck over een goede omgang met huisdieren uit. Hiermee kan in de klas aandacht worden besteed aan Dierendag.

Diervriendelijke editie weekblad Donald Duck

In de speciale, extra diervriendelijke uitgave van het blad staan verhalen als 'Kwik, Kwek en Kwak nemen een huisdier', 'Een ochtend op de dierenambulance' en 'Donald als dierenagent'. Doel hiervan is kinderen (en volwassenen) op een ludieke en ongedwongen manier te betrekken bij dierenwelzijn en een goede omgang met dieren. Leden van de Dierenbescherming en leden van Donald Duck Weekblad krijgen de speciale editie vanzelf in de bus. Daarnaast worden er exemplaren verspreid via dierenasielen, dierenambulances en hondenscholen. Er is ook een online versie beschikbaar.

Bij de Donald Duck horen 5 lesbrieven over veel gehouden huisdieren. De lesbrieven zijn geschikt voor de midden/bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Zo leren leerlingen bijvoorbeeld wat een hamster minder geschikt maakt als huisdier en wat je moet doen om een konijn happy te maken.

(Bron foto: Hamster_Cindy Parks via Pixabay)