Nieuws

5000 dassen sneuvelen in Engeland

Deze week is gestart met het afschieten van 5000 dassen in Engeland. Dit gebeurt in het kader van de bestrijding van rundertuberculose. Dassen spelen een rol bij de verspreiding van de ziekte. Er is veel protest.

Tuberculose bij runderen

Rundertuberculose is een besmettelijke dierziekte die in het Verenigd Koninkrijk voor veel schade zorgt. In 2012 werden 37.000 dieren met deze aandoening geslacht. De compensatie die de betrokken boeren hiervoor ontvingen bedroeg in totaal 100 miljoen euro. Dassen spelen een rol bij de verspreiding van de ziekte.

Bestrijding van rundertuberculose

Al een flink aantal jaren is er in Groot Brittannië veel debat over de bestrijding van rundertuberculose. De Britse boerenorganisatie NFU is voorstander van het bestrijden van dassen, hoewel het ook in Engeland een beschermde diersoort is. Andere maatschappelijke organisaties betwisten de effectiviteit van deze aanpak en propageren onder meer het vaccineren van dassen om hun rol als verspreiders van de ziekte te verminderen.

Jacht bij wijze van proef

De Britse regering is geneigd de aanpak via de jacht (dat wil zeggen het schieten van dassen) te steunen. Deze week is begonnen met een pilot in twee gebieden in Engeland waarbij 5000 dassen zullen worden afgeschoten. De bedoeling van de pilot is om de effectiviteit en veiligheid van deze methode te testen. Ook zal worden bekeken in hoeverre deze aanpak niet een te grote invloed zal hebben op dierenwelzijn.

Veel protest

Britse dierenbeschermingsorganisaties zijn tegen de jacht op dassen en daarmee ook tegen de huidige pilots. Veel bekende Britten ondersteunen dit protest. De start van de jacht heeft verder geleid tot veel acties in het gebied.


(Bron foto: Wikimedia, Chris P.)