Nieuws

Aandacht voor dierenwelzijn in het nieuwe regeerakkoord

In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is ook aandacht voor dierenwelzijn. In het hoofdstuk 'Nederland wordt duurzaam' is een passage over dierenwelzijn opgenomen, met aandacht voor nationaal beleid en een aantal specifieke doelstellingen.

Nationaal beleid

Het nationaal beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min mogelijk zogeheten ‘nationale koppen’ op Europese regels zijn; tegelijkertijd streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn. Om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen word het toezicht aangescherpt. De NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie, en de organisatie wordt verder versterkt.

Door de voorgenomen verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9% worden diervriendelijke producten duurder. Volgens de Dierenbescherming staat dit een echte omslag in de veehouderij in de weg: "Diervriendelijkere producten zouden juist aantrekkelijker gemaakt moeten worden door een verlaging van de tarieven, waar juist een extra accijns voor dieronvriendelijke producten op zijn plaats zou zijn."

Specifiek beleid dierenwelzijn

De volgende beleidsdoelstellingen zijn letterlijk overgenomen uit het regeerakkoord:

  • Het kabinet voert een verkenning uit naar het verder beperken van het vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer en zal voorstellen doen voor regelgeving op Europees niveau, inclusief een sluitend controle- en sanctieregime;
  • Het kabinet wil het aantal stalbranden verminderen en zal hiertoe samen met verzekeringsmaatschappijen en ketenkwaliteitsystemen vóór 2019 afspraken maken over de bestrijding van knaagdieren door ondernemers en een periodieke elektrakeuring;
  • Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector dient er daarom voor te zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 haalt;
  • Er komen voorstellen voor een witte lijst van bonafide hondenhandelaren;
  • De illegale import van beschermde dieren moet een halt toe worden geroepen. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren;
  • Onderzocht wordt of het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

(Bron foto: Leghennen-diervriendelijk concept_Hogeschool VHL)