Menu
Nieuws

Derde uitgave Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector

De uitgave van het rapport 'Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector’ is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geactualiseerd en uitgebreid. Ten opzichte van 2011 wordt in dit rapport meer aandacht gegeven aan dierenwelzijnsaspecten.

false