Menu
Nieuws

Hoogspanningsleidingen, windparken en kwetsbare diersoorten

Hoogspanningsleidingen en windparken hebben een verstorend effect op verschillende soorten vogels, zoogdieren en vissen. Van een aantal soorten is bekend dat ze hinder ondervinden, maar er zijn ook nog veel kennishiaten. Daarom is het zinvol belangrijke leefgebieden voor de kwetsbaarste soorten niet te gebruiken voor de energie-infrastructuur.

false

Links

(7)