Nieuws

Huis- en hobbydierenlijst verwacht in eerste kwartaal van 2021

Samenvatting
  • Onderwerp
    Gezelschapsdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Naar verwachting wordt de huis- en hobbydierenlijst in het eerste kwartaal van 2021 definitief. Een onafhankelijke commissie gaat in de komende maanden ongeveer 260 zoogdiersoorten beoordelen. Betrokkenen kunnen hier na de zomer op reageren, waarna de lijst definitief wordt gemaakt.

Minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dit afgelopen week bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de brief zat een advies over de beoordelingsmethode, aan de hand waarvan de onafhankelijke commissie nu aan het werk gaat.

Huisdierenlijst

In Nederland mag je niet alle dieren meer als huisdier houden of ermee fokken. In de Wet Dieren (artikel 2.2 Houden van dieren) is vastgelegd dat hiervoor een huisdierenlijst wordt opgesteld, ook wel 'Positieflijst’ genoemd. De dieren die daarop staan mogen worden gehouden, alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning (zoals bijvoorbeeld mogelijk is voor dierentuinen). Niet alle dieren zijn immers geschikt om als huisdier te houden. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn, of omdat hun welzijn in gevangenschap niet of moeilijk te waarborgen is.

Beoordeling

Om een huis- en hobbydierenlijst te maken, werkt het ministerie samen met 2 onafhankelijke adviescommissies: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP heeft een beoordelingsmethode (toetsingskader) ontwikkeld. In november 2018 is er een consultatie van het toetsingskader geweest. De reacties hierop en de verwerking ervan is in een verslag samengevat en op internetconsulatie.nl geplaatst. Deze reacties hebben geleid tot aanpassing van het toetsingskader. De BHH beoordeelt hiermee ongeveer 260 diersoorten die in Nederland worden gehouden en deelt ze in zes risicoklassen in (A t/m F): variërend van A "geen gevaren voor het welzijn en/of de gezondheid van mens of dier" tot en met F " gevaar voor de gezondheid van mensen en/of een zeer groot aantal gevaren voor het welzijn en/of de gezondheid van dieren".

Aanwijzing

Minister Schouten legt naar aanleiding van de beoordeling in een aanwijzingsbesluit vast welke diersoorten mogen worden gehouden. Dit besluit zal ze in het derde kwartaal van 2020 op internet consulteren. De voorlopige lijst komt op www.internetconsultatie.nl te staan. Na de behandeling van de reacties wordt de lijst definitief, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. Ook is dan duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders. Zij mogen misschien sommige diersoorten wel houden. Voor houders van dieren die niet op de huis– en hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling.

(Bron foto: Tweevingerige luiaard_Harald Köster_Wikimedia)