Menu
Nieuws

Integraal duurzaam houderijsysteem voor vleeskuikens

Vleeskuikens houden met een hoge standaard voor dierenwelzijn, gezonde dieren, een (nog) kleiner milieubeslag en een gezond economisch fundament. Is dat mogelijk? Het project Pluimvee met smaak denkt van wel. Denk en ontwerp mee!

false

false

false