Nieuws

Keuringsdienst van Waarde: drie specials over de fok van landbouwhuisdieren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Fokken, Landbouwhuisdieren
  • Interessant voor
    Veehouder, Vleesveehouder, Geitenhouder
Bekijk de bronnen
In drie uitzendingen heeft de Keuringsdienst van Waarde aandacht besteed aan de wereld van het fokken. Hoe is het vee geworden zoals het nu is en hoe ver kunnen we nog gaan? Hoe kan het dat een varken steeds meer biggen krijgt, hoe kan een rund zo gespierd zijn, en heeft een geit nu hoorns of niet?

De mens leeft al jaren lang samen met het dier: we drinken haar melk, eten het vlees en gebruiken de vacht voor warmte. Op de traditionele gemengde boerderij leefde de boer met koeien die werden gehouden voor de zuivel en werden gegeten als ze geen melk meer gaven. De varkens aten het afval en kwamen na een paar jaar zelf ook aan de beurt. Die tijden zijn veranderd. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de boerderijen enorm gegroeid en zijn de bedrijven gespecialiseerd. Maar de dieren veranderden niet zomaar met ons mee, ze moesten daar een handje bij geholpen worden en dat gebeurde met fokprogramma’s. In drie specials neemt de Keuringsdienst van Waarde de fok van verschillende dieren onder de loep.

Het varken

Volgens de programmamakers is het varken niet meer hetzelfde als een aantal jaren geleden, tegenwoordig heeft het een rib meer en brengt het meer biggen groot. Een varkenshouder vertelt over de biggenproductie en een fokker legt uit hoe we het varken zo ver krijgen om meer biggen te baren. De Keuringsdienst gaat ook op bezoek bij een spermastation om te laten zien hoe een sperma-winstation beren houdt en sperma produceert, en waar vanuit het zaad de hele wereld over gaat.

Het dikbil rund

Als gevolg van een toevallige genetische mutatie, is er een gespierd rund ontstaan: het dikbilrund. Meer spieren betekent meer biefstuk. Een slager kan van een dikbilrund wel tot 20% meer biefstuk snijden. Een ander gevolg is wel dat het bekken van het dier nauwer werd, en het ongeboren kalf juist breder. De dikbilkalveren kunnen inmiddels meestal niet meer op natuurlijke wijze worden geboren. Ze komen vrijwel allemaal met een keizersnede ter wereld en dat is niet onomstreden. Daarom wordt er nu gekeken hoe de runderen weer kunnen worden teruggefokt zodat ze wel via een natuurlijke geboorte op de wereld kunnen komen.

De geit

In de derde ‘fokspecial’ neemt het programma een kijkje in de geitenhouderij. De vraag naar geitenmelk groeit in Nederland. De dieren worden steeds vaker in grote aantallen dicht bij elkaar gehouden. Om te voorkomen dat ze elkaar met hun hoorns verwonden, wordt vlak na de geboorte de hoornpit uit de schedel gebrand. Deze praktijk is in veel landen verboden, maar wordt in Nederland nog toegestaan. Het fokken van een hoornloze geitenvariant is een alternatief, maar kent ook nadelen.

(Bron foto: Dikbil - stier (©WUR))

Publicaties

(4)

Publicaties

(1)