Menu
Nieuws

Licht heeft grote invloed op gedrag van dieren

Het wetenschapsprogramma Labyrint besteedde onlangs aandacht aan de invloed van kunstlicht op dieren. Ecologen en dierenbeschermers proberen de biodiversiteit te beschermen met nieuwe oplossingen voor het altijd aanwezige licht in de nacht. Naast de uitzending is ook achtergrondinformatie gebundeld over het effect van licht op dieren.

false

false