Menu
Nieuws

Minimaliseren antibioticagebruik in de biologische varkenshouderij

Via het versterken van diergezondheidsmanagement kan het antibioticagebruik in de veehouderij verder teruggedrongen worden. Biologische varkensbedrijven laten zien dat het kan, en een effectieve ketenaanpak wordt momenteel verkend.

false

false

false

false

false