Nieuws

Nieuwe cijfers omvang sector gezelschapsdieren

Hogeschool HAS Den Bosch heeft in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek gedaan naar de omvang van de gezelschapsdierensector. Het rapport is op 10 november tijdens HAS DierDay 2011 gepresenteerd.

Feiten en cijfers

In 2006 kwam de eerste editie van het rapport 'Feiten en cijfers' uit. Dit rapport verscheen vanuit het Forum Welzijn Gezelschapsdieren van de Raad voor Dierenaangelegenheden. De cijfers uit dit rapport hadden grotendeels betrekking op 2005. De tweede editie van het rapport kwam onlangs tot stand door het werk van een werkgroep van HAS Den Bosch bestaande uit afstuderende studenten en onder leiding van lector Paul Overgaauw. Op donderdag 10 november werd tijdens HAS DierDay 2011 het rapport overhandigd aan Hans van Dongen van het ministerie van EL&I.

Betekenis sector gezelschapsdieren

Net als de eerste editie laat ook deze editie van het rapport met cijfers over 2010 zien dat de gezelschapsdierensector niet zonder maatschappelijke betekenis is. Dit blijkt niet eens zozeer uit de economische waarde van drie miljard euro die het rapport noemt (het bruto binnenlands product was in 2010 bijna 600 miljard euro) maar meer uit het aantal mensen dat in aanraking komt met huisdieren. Het aandeel huishoudens met een of meer husdieren bedroeg in 2010 ongeveer 59%. De sector geeft werk aan naar schatting 18.000 fte’s. Veel banen zijn echter parttime en er zijn veel vrijwilligers werkzaam in de sector.
Volgens het rapport is zowel het aantal honden als het aantal katten ten opzichte van 2005 gedaald. Met uitzondering van de knaagdieren worden ook alle andere diersoorten minder als huisdier gehouden. Het rapport beschrijft verder de omvang van allerlei activiteiten die in de sector plaatsvinden.

HAS DierDay 2011

HAS DierDay, de activiteit waarbij het rapport is aangeboden, is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt georganiseerd door de vakgroep ‘Dierhouderij’ van Hogeschool HAS Den Bosch, in samenwerking met studenten vanuit de opleiding Dier- en Veehouderij. De dag is bedoeld als netwerkbijeenkomst voor onderwijs en sector.


(Bron foto: HAS Kennistransfer)