Menu
Nieuws

Nieuwe kennis over beweiding voor docenten

Op initiatief van het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool kwamen buitenlandse experts naar Nederland met nieuwe kennis over beweiding. Joel Salatin gaf zijn visie over koolstof en kringlopen en Bertie Troy gaf een inleiding over bedrijfsoptimalisering.

false

false