Nieuws

Positieflijst: verbod op houden herten vernietigd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het verbod op niet te houden dieren op de Positieflijst 2015 vernietigd. Het College schrapt daarmee het verbod op het houden van blafherten en spiesherten. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit had bezwaar aangetekend.

Positieflijst 2015

In de uitspraak van het CBb ging het om het verbod (dat gold vanaf 2015) op het houden van blafherten (Muntiacus) en spiesherten (Mazama). Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken stelde dat verbod in op advies van de Positieflijst Advies Commissie (PAC). De PAC baseerde dit advies op deskundigenbeoordeling van de Positieflijst Expert Commissie (PEC). Volgens het CBb is de wetenschappelijke objectiviteit van het advies onvoldoende gegarandeerd, omdat een deel van de experts belanghebbende is en daarmee niet onafhankelijk. Ook geeft het CBb aan dat de deskundigenbeoordeling van de PEC en de advisering van de PAC onvoldoende transparant en verifieerbaar verliep. Dit betekent volgens het CBb dat de staatssecretaris geen gebruik mocht maken van het advies van de PAC en zijn besluit onzorgvuldig heeft voorbereid.

Tweede tranche: 2017

Het besluit van het College kan ook consequenties hebben voor de positieflijst die begin dit jaar openbaar is gemaakt, maar hierover is nog geen uitspraak gedaan door de rechter. In januari is een lijst openbaar gemaakt met 153 soorten zoogdieren die vanaf 1 juli 2017 niet meer gehouden mogen worden. Ook is een positieflijst opgesteld met 123 soorten zoogdieren die wel als huisdier gehouden mogen worden.

(Bron foto: Mazama americana_Postdlf_Wikimedia)