Menu
Nieuws

Richtlijnen voor beweiden in voor- en najaar

Het voor- en najaar zijn moeilijke periodes om te weiden door de omslag in het weer en de grasgroei. Gebaseerd op het Ierse graslandmanagement heeft Karst-Jan Snip, student bij hogeschool Van Hall Larenstein, richtlijnen aangedragen voor het beweiden in voor- en najaar in Nederland.

false