Menu
Nieuws

Richtsnoer voor het doden van wilde ganzen

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft op verzoek van de regering een richtsnoer opgesteld voor het doden van wilde ganzen. In vijf praktijksituaties zijn elf dodingmethoden getoetst aan de mate van welzijnsaantasting.

false

false

false

false

false