Nieuws

Stappenplan voor langere levensduur melkkoe

Een melkkoe die langer meegaat is gezonder, duurzamer en economisch gunstig voor de veehouder. In het project ‘Verlengen levensduur melkvee’ kijken zuivelsector en onderzoekers wat daarvoor nodig is.

De gemiddelde levensduur van een melkkoe in Nederland is 5,9 jaar. De variatie is groot tussen bedrijven: ruim twee jaar verschil in gemiddelde levensduur tussen de 25% beste bedrijven en de 25% slechtste bedrijven. Dat vonden onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research die deelnamen aan de projectgroep ‘Verlengen levensduur melkvee’. Half september presenteerde de projectgroep een stappenplan, gemaakt in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, een initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie.

Meer geduld met het vee

Door de verschillen in levensduur tussen de bedrijven verder te onderzoeken, wordt duidelijker welke factoren zorgen dat een koe langer mee kan. Het lukt een deel van de veehouders om de levensduur op het bedrijf te verhogen, legt onderzoeker Zijlstra uit in een artikel in Veeteelt. Dat zijn vooral bedrijven met een kleiner aantal koeien die niet de hoogste productie realiseren. Oftewel veehouders die ‘meer geduld hebben met het vee’, aldus Zijlstra. Hij zou graag nader onderzoek zien naar de kenmerken van die bedrijven als het gaat om weidegang, huisvesting en economische resultaten.

Stappenplan

De projectgroep adviseert in het stappenplan om betere kengetallen te ontwikkelen, zodat duidelijk wordt wat een langere levensduur de veehouder oplevert. Als dat lukt, is een financiële prikkel om de levensduur te verhogen niet nodig, zegt Toon van Hoof van de LTO in Veeteelt. Ook meer kennis delen over diergezondheid en de levensduur van melkkoeien via studiegroepen kan veehouders stimuleren om met dit thema aan de slag te gaan op het eigen bedrijf.(Bron foto: Wageningen UR)