Nieuws

Varkenshouderij in Nederland op een keerpunt

Dierenbeschermingsorganisatie Varkens in Nood heeft een rapport uitgebracht met 120 misstanden die in de varkenshouderij voorkomen.Tegelijkertijd staat de varkenshouderij in Nederland op een keerpunt en wordt in het traject Vitale Varkenshouderij gewerkt aan een inkomensverbetering van varkenshouders.

Misstanden

Stichting Varkens in Nood kwam afgelopen zondag met een rapport waarin 120 misstanden staan beschreven in de Nederlandse varkenshouderij. Ondanks dat er de afgelopen twee decennia wat betreft het dierenwelzijn wel enige vooruitgang is geboekt, gaat het vaak niet goed, zegt Varkens in Nood. Het gaat bijvoorbeeld om pijnlijke botten en kreupelheid door een te snelle groei, maagzweren door verkeerd voedsel, apathisch gedrag door verveling, doorligwonden bij zeugen, pleuritis door smerige stallucht, hormoonbehandelingen en uitputting bij zeugen die continu drachtig zijn. Een belangrijk deel van de misstanden is niet alleen ethisch laakbaar, maar ook in strijd met wettelijke voorschriften. Varkens in Nood pleit in haar nieuwe campagne voor het invoeren van een vleestax, een accijns op vlees. Met dit geld kan volgens de organisatie de vrijwel failliete varkenssector worden gesaneerd en kan er geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van vervangers van vlees, zuivel en eieren.

Afstand

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft met verbazing kennis genomen van het rapport van Varkens in Nood over zogenaamde ‘misstanden’ in de Nederlandse varkenshouderij en neemt hier met klem afstand van. Volgens de NVV baseert Varkens in Nood zich telkens weer op oude rapporten, die ook nog vaak over buitenlandse situaties gaan. De NVV herkent zich dan ook niet in de conclusies die Varkens in Nood trekt. "Deze wijze van conclusies trekken, heeft voor ons geen wetenschappelijke basis. Wij ontkennen niet dat er op individuele bedrijven uitdagingen zijn. Het werken met dieren vergt immers uiterste zorg", zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Vitale varkenshouderij

De NVV heeft geen aanwijzingen dat de lage vleesprijs invloed heeft op de omgang met dieren door varkenshouders. "Doordat de varkenshouders onder de kostprijs werken wordt het wel moeilijker om te blijven innoveren. Immers verdergaande innovaties vergen investeringen. Investeringen die door een deel van de varkenshouders nu niet kunnen worden gedaan. Dit heeft echter niets te maken met de conclusie van Varkens in Nood dat onze boeren hun dieren een slecht leven bieden. Het tegendeel is juist waar. De enigen die op dit moment lijden onder lage prijzen en hoge kostprijzen, zijn de boeren zelf", zegt Jansen.

Met het plan Vitale Varkenshouderij wordt momenteel wel gewerkt aan inkomensverbetering van varkenshouders door lastenverlichting en betere marges in de keten. De Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft hiervoor €10 miljoen Brussels geld gekregen. LTO, NVV en POV startten vandaag - 27 oktober - een gezamenlijke tournee door Nederland om varkenshouders te raadplegen over het plan Vitale Varkenshouderij. Verspreid over het land worden bijeenkomsten gehouden waarin varkenshouders over het plan worden geïnformeerd en geraadpleegd. De meningen en ideeën van de varkenshouders worden meegenomen naar de tweede fase van het traject Vitale Varkenshouderij.

(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)