Menu
Nieuws

Veldonderzoek kan leiden tot aantasting dierenwelzijn

Het aanbrengen van identificatiemiddelen bij wilde dieren is belangrijk voor onderzoek naar de ontwikkeling en verspreiding van populaties diersoorten. De aangebrachte merken voor identificatie kunnen echter hinderen bij bijvoorbeeld het vergaren van voedsel. Dit heeft gevolgen voor hun eigen overlevingskansen maar ook die van hun jongen.

false

false

false

false