Nieuws

Weidegang brengt welzijn

Dit is de titel van een artikel in het tijdschrift Veeteelt. Het artikel bericht over een themadag over melkvee aan het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) in Melle, België. Het onderwerp bracht veel belangstellenden op de been.

Scoren van welzijn

Frank Tuyttens, ILVO-onderzoeker, focuste op het scoren van welzijn volgens het Welfare Quality-protocol. Beweiding heeft een gunstige invloed op welzijn. ‘Voor indicatoren als afwezigheid van verwondingen en positieve emoties blijft het gunstige effect merkbaar tot in de stalperiode.’

Schuilmogelijkheden voor vee

ILVO-onderzoeker Eva Van Laer bestudeert de behoefte van melkvee aan schuilmogelijkheden op de wei en in natuurgebieden. Het onderzoek loopt nog. ‘De vraag is of de weersomstandigheden in België extreem genoeg zijn om het voorzien van beschutting op de weiden bij wet verplicht te maken.’ Voor de temperaturen waarbinnen een rund een optimale comfortbeleving heeft, is de bovengrens 25 tot 28 graden Celsius, en de ondergrens 14 graden onder nul voor minder productieve dieren. ‘Hoogproductief melkvee kan wel beter tegen kou, maar is ook gevoeliger voor hittestress.’

Uiergezondheid

Ingrid Zwertvaegher ging dieper in op de factoren die uiergezondheid bedreigen. De ILVO-onderzoeker besprak de rol van speendimensies en speentopvereelting. ‘Het lijkt interessant om verschillende aangepaste tepelvoeringen binnen één bedrijf te gebruiken. De voorspenen zijn bij elke koe langer dan de achterspenen. Verschillende tepelvoeringen voor voor- en achterspenen kunnen het probleem van vereelting terugdringen’. Met betrekking tot de mastitiskiem klebsiella is besmetting bij de koe vooral een zaak van hygiëne, en minder van de aanwezigheid van klebsiella in het strooisel.

Kreupelheidsdetectie

Voor de detectie van kreupelheid onderzoekt Annelies Van Nuffel bij het ILVO de mogelijkheden van mechanische analyse van het stappenpatroon. Het doel is om kreupelheid op te sporen nog voordat de symptomen zichtbaar zijn. Gebruikte parameters zijn onder meer de asymmetrie in staptijd, de lengte van de stap en de overlap van de stap.